Aktuelno

Studije II (drugog) stepena

21/03/2018Ove i naredne školske godine (2017/18. i 2018/19.) specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" spadaju u STUDIJE II STEPENA, prema članu 143, stav 2, Zakona o visokom obrazovanju iz 2017. god. koji glasi:

"Samostalne visokoškolske ustanove koje izvode akreditovane studijske programe specijalističkih strukovnih studija drugog stepena, mogu da upisuju studente na ove studije zaključno sa školskom 2018/2019. godinom."

Fakultet tehničkih nauka će dodatno od Ministarstva tražiti potvrdu ove tvrdnje.

Kurs "Wi-Fi" u aprilu 2018.

20/03/2018 – Katedra za telekomunikacije i obradu signala 24/25. aprila 2018. organizuje kurs "802.11 (Wi-Fi) bežične mreže". Više na našoj stranici.

Wi-Fi_korica.jpg

FTN je objavio NOVI konkurs tokom NOVEMBRA za upis na SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE studije "Komunikacione tehnologije" školske 2017/2018.

31/10/2017 – Fakultet tehničkih nauka je objavio novi konkurs tokom NOVEMBRA 2017. za upis na Specijalističke strukovne studije "EET - Komunikacione tehnologije". Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

MASTER STRUKOVNE studije "Informaciono-komunikacione tehnologije"

06/06/2017Katedra za telekomunikacije i obradu signala FTN-a trenutno priprema dokumentaciju za akreditaciju studijskog programa master strukovnih studija "Informaciono-komunikacione tehnologije". Planira se da Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" budu kompatibilne sa budućim Master strukovnim studijama "Informaciono-komunikacione tehnologije" i da se studentima Specijalističkih studija omogući nastavak studiranja na Master studijama. Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

CISCO dan na FTN-u

(ulaz slobodan)

22/05/2017Katedra za telekomunikacije i obradu signala sa FTN-a
u cilju promocije svojih studijskih programa i drugih aktivnosti,
ima čast da Vas pozove na manifestaciju “CISCO dan na FTN-u”.

Cisco Srbija i Cisco akademija Novi Sad
prezentovaće nova rešenja u sledećim oblastima:

• Cisco Digital Network Architecture (virtuelizacija i softverski definisane mreže)
• Cisco Security
• Cisco Data Center & Hybrid Cloud (napredna poslovna i aplikativna rešenja)
• Cisco Wi-Fi i Eduroam primer implementacije
• Cisco Industrial Solutions i IPv6 forum kao tehnološki preduslov i osnova

Brz razvoj ICT tehnologija, integracija stvari, objekata i procesa sa Internetom,
kao i ekspanzija društvenih mreža predstavljaju prepoznatljive trendove, ali i tehnološke izazove.
Katedra za telekomunikacije i obradu signala kroz studijske programe na FTN,
istraživanje i saradnju sa privredom ide u susret tim tehnološkim izazovima.
Kompanija Cisco Systems je prisutna na mnogim univerzitetima preko Cisco akademije,
a njihova oprema je odlična podloga za učenje naprednih IT tehnologija i tehnika umrežavanja.

termin: četvrtak, 01. jun 2017, 10:00-15:00
mesto: Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg D. Obradovića 6, Novi Sad

C++ i JAVA fakultativni kursevi

04/06/2015 – U okviru Specijalističkih strukovnih studija "Komunikacione tehnologije" postoji mogućnost fakultativnog pohađanja jednosemestralnih kurseva "C++ programiranje" i "JAVA programiranje". Više ...