Aktuelno

Još ove godine...
Studije II stepena, 7.1 nivo NOKS (rang Mastera)

05/06/2018Još ove školske godine (2018/19.) Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" spadaju u STUDIJE II (drugog) STEPENA, odnosno ekvivalentne su nivou 7.1 NOKS, a tako spadaju u rang Master studija.

Član 143, stav 2, Zakona o visokom obrazovanju iz 2017. god. glasi: "Samostalne visokoškolske ustanove koje izvode akreditovane studijske programe specijalističkih strukovnih studija drugog stepena, mogu da upisuju studente na ove studije zaključno sa školskom 2018/2019. godinom."

Prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS) iz 2018. god, član 49, stav 6/4, specijalističke strukovne studije drugog stepena ekvivalentne su nivou 7.1 NOKS-a.

FTN je objavio konkurs za upis na SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE studije "Komunikacione tehnologije" školske 2018/2019.

04/06/2018 – Fakultet tehničkih nauka je objavio za upis na Specijalističke strukovne studije "EET - Komunikacione tehnologije". Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

Kurs "Wi-Fi" u aprilu 2018.

20/03/2018 – Katedra za telekomunikacije i obradu signala 24/25. aprila 2018. organizuje kurs "802.11 (Wi-Fi) bežične mreže". Više na našoj stranici.

Wi-Fi_korica.jpg

MASTER STRUKOVNE studije "Informaciono-komunikacione tehnologije"

22/05/2018Katedra za telekomunikacije i obradu signala FTN-a pripremila je dokumentaciju za akreditaciju studijskog programa master strukovnih studija "Informaciono-komunikacione tehnologije". Očekuje se da ovaj program startovati školske 2019/2020. Planira se da Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" budu kompatibilne sa budućim Master strukovnim studijama "Informaciono-komunikacione tehnologije" i da se studentima Specijalističkih studija omogući nastavak studiranja na Master studijama. Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

CISCO dan na FTN-u

(ulaz slobodan)

22/05/2017Katedra za telekomunikacije i obradu signala sa FTN-a
u cilju promocije svojih studijskih programa i drugih aktivnosti,
ima čast da Vas pozove na manifestaciju “CISCO dan na FTN-u”.

Cisco Srbija i Cisco akademija Novi Sad
prezentovaće nova rešenja u sledećim oblastima:

• Cisco Digital Network Architecture (virtuelizacija i softverski definisane mreže)
• Cisco Security
• Cisco Data Center & Hybrid Cloud (napredna poslovna i aplikativna rešenja)
• Cisco Wi-Fi i Eduroam primer implementacije
• Cisco Industrial Solutions i IPv6 forum kao tehnološki preduslov i osnova

Brz razvoj ICT tehnologija, integracija stvari, objekata i procesa sa Internetom,
kao i ekspanzija društvenih mreža predstavljaju prepoznatljive trendove, ali i tehnološke izazove.
Katedra za telekomunikacije i obradu signala kroz studijske programe na FTN,
istraživanje i saradnju sa privredom ide u susret tim tehnološkim izazovima.
Kompanija Cisco Systems je prisutna na mnogim univerzitetima preko Cisco akademije,
a njihova oprema je odlična podloga za učenje naprednih IT tehnologija i tehnika umrežavanja.

termin: četvrtak, 01. jun 2017, 10:00-15:00
mesto: Svečana sala Fakulteta tehničkih nauka, Trg D. Obradovića 6, Novi Sad

C++ i JAVA fakultativni kursevi

04/06/2015 – U okviru Specijalističkih strukovnih studija "Komunikacione tehnologije" postoji mogućnost fakultativnog pohađanja jednosemestralnih kurseva "C++ programiranje" i "JAVA programiranje". Više ...