Aktuelno

Kursevi "Wi-Fi", "VoIP" i "MPLS" u februaru i martu 2017.

23/01/2017 – Katedra za telekomunikacije i obradu signala u februaru i martu 2017. organizuje kurseve "802.11 (Wi-Fi) bežične mreže", "Tehnologija VoIP sistema" i "MPLS". Više na našoj stranici.

Wi-Fi_korica.jpg 13_VoIP_korica.jpg 15_MPLS_korica.jpg

Objavljen je konkurs za upis na SPECIJALISTIČKE STRUKOVNE studije "Komunikacione tehnologije" školske 2016/2017.

23/05/2016 – Fakultet tehničkih nauka je objavio konkurs za upis na Specijalističke strukovne studije "EET - Komunikacione tehnologije". Upis traje od 01. septembra do 28. oktobra 2016. godine. Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

MASTER STRUKOVNE studije

30/06/2015Usvojenim izmenama zakona o visokom obrazovanju u septembru 2014. god. u obrazovni sistem Republike Srbije uvedene su Master strukovne studije. FTN će pokrenuti postupak akreditacije odgovarajućih studijskih programa master strukovnih studija čim Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije usvoji odgovarajuće standarde i kriterijume za akreditaciju. Planira se da Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" budu kompatibilne sa budućim Master strukovnim studijama i da se studentima Specijalističkih studija omogući nastavak studiranja na Master studijama.

Za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija ili posetite našu stranicu.

C++ i JAVA fakultativni kursevi

04/06/2015 – U okviru Specijalističkih strukovnih studija "Komunikacione tehnologije" postoji mogućnost fakultativnog pohađanja jednosemestralnih kurseva "C++ programiranje" i "JAVA programiranje". Više ...