O nama

Kratke kurseve iz serije "NKT – Napredne komunikacione tehnologije" i Specijalističke strukovne studije "KT – Komunikacione tehnologije" organizuje Katedra za telekomunikacije i obradu signala Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada.

O Katedri za telekomunikacije i obradu signala 

Katedra za telekomunikacije i obradu signala (KTIOS) je organizaciona jedinica u okviru Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije (DEET). Katedra i Departman nalaze se u sklopu Fakulteta tehničkih nauka (FTN) pri Univerzitetu u Novom Sadu (UNS).
Osnovna delatnost Katedre je održavanje nastave na svim nivoima studija (I, II i III) na više smerova i odseka Fakulteta tehničkih nauka. Uz uspešno školovanje mladih inženjera, Katedra ima odličnu saradnju sa privredom kroz koju plasira svoja naučna znanja i istraživanja. Katedra zapošljava 18 nastavnika i 30 saradnika i predstavlja najjaču Katedru za telekomunikacije u Srbiji. Više o Katedri možete pronaći na adresi www.ktios.net.

O Specijalističkim strukovnim studijama

Zainteresovanost polaznika NKT kurseva inicirala je otvaranje Specijalističkih strukovnih studija iz oblasti "KT - Komunikacione tehnologije". Ove studije su akreditovane, a prema Zakonu o visokom obrazovanju (član 25) spadaju u studije II stepena (u rangu su sa Master akademskim studijama). Pravo na upis imaju studenti koji imaju 180 ESPB bodova. Predavanja  su organizovana u vidu NKT kurseva. Više ...

O NKT kratkim kursevima

Prepoznajući potrebu za kontinuiranim obrazovanjem u veoma dinamičnoj oblasti kao što su telekomunikacije Katedra već 16. godinu nudi seriju kratkih stručnih kurseva pod nazivom "NKT - Napredne komunikacione tehnologije". Više od 4000 polaznika iz velikih i malih preduzeća iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske, BiH, Repulike Slovenije i Češke Republike na više od 300 do sada održanih kurseva, uverilo se u kvalitet našeg programa.

Nakon nesumnjivog uspeha u okupljanju i prenošenju znanja iz ovih stručnih oblasti, Katedra konstantno nastoji da obogati svoju ponudu. Do sada je razvijeno 12 kurseva. Najnoviji kurs u ponudi jeste 802.11 (Wi-Fi) bežične mreže. Katedra je otvorena za dogovor o razvoju posebnih kurseva za potrebe naručioca.

NKT kratki kursevi su namenjeni:

  • firmama koje nude i firmama koje koriste telekomunikacione usluge (telefonija, Internet, prenos podataka),
  • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju odluka vezanih za razvoj, planiranje i finansiranje telekomunikacione i računarske infrastrukture,
  • menadžerima, inženjerima i bankarima čije kompanije u velikoj meri zavise od pravovremenog i pouzdanog prenosa govora i podataka,
  • inženjerima koji rade na poslovima telekomunikacija ili vode računarske centre sa razgranatom strukturom veza između više objekata,
  • inženjerima i naprednim tehničarima koji se bave prodajom, instalacijom i održavanjem telekomunikacione i računarske opreme,
  • tehničarima koji se bave razvođenjem i instalacijom telekomunikacionih i računarskih sistema,
  • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva.