sex video xxx sexy movies sexvidyo porno gratis porno gratis tumblr big tits porn videos English nxxx www Fullsex xxx free hd xxx watch online indian aunty pron video simone e simaria só de calcinha poto memek lagi kencing
Specijalističke strukovne studije
beylikdüzü escort şişli escort taksim escort konyaaltı escort istanbul escort fatih escort halkalı escort şişli escort istanbul escort bodrum escort
Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası Escort Kadıköy Escort Ataşehir Escort Anadolu Yakası EscortPendik Escort Maltepe Escort Kurtköy Escort Ankara Escort Eryaman Escort Etimesgut Escort Sincan Escort Çankaya Escort Kızılay Escort Etlik Escort Keçiören Escort
deneme bonusu veren siteler

Specijalističke strukovne studije
"Komunikacione tehnologije"


NAPOMENA 1:

Studije II stepena i 7.1 nivoa NOKS (u rangu sa Master studijama)

Još ove školske godine (2018/19.) specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" spadaju u STUDIJE II (drugog) STEPENA, odnosno ekvivalentne su nivou 7.1 NOKS.

Član 143, stav 2, Zakona o visokom obrazovanju iz 2017. god. glasi: "Samostalne visokoškolske ustanove koje izvode akreditovane studijske programe specijalističkih strukovnih studija drugog stepena, mogu da upisuju studente na ove studije zaključno sa školskom 2018/2019. godinom."

Prema Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija (NOKS) iz 2018. god, član 49, stav 6/4, specijalističke strukovne studije drugog stepena ekvivalentne su nivou 7.1 NOKS-a.


NAPOMENA 2: FTN je objavio konkurs za upis na Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" za školsku 2018/2019.


NAPOMENA 3: za informacije o budućim Master strukovnim studijama posetite našu stranicu.


 

 • još ove godine, akreditovane studije II stepena, 7.1 nivo NOKS (u rangu sa Master studijama)
 • kompatibilne sa budućim MASTER STRUKOVNIM studijama
  "Informaciono-komunikacione tehnologije
  (FTN priprema dokumentaciju za akreditaciju)
 • traju 1 godinu, vrede 60 ESPB
 • pravo na upis imaju studenti sa 180 ESPB bodova
 • mogu konkurisati i oni koji su završili Višu školu u trajanju od 3 godine
  (prolaze kroz postupak vrednovanja studijskog programa)
 • 5 izbornih predmeta, semestralni rad (ili programiranje C++, JAVA)
  stručna praksa, specijalistički rad
 • nastava u vidu kratkih NKT kurseva
 • termini nastave i ispita se usklađuju sa kandidatima (moguće Online)
 • termini su prilagođeni i zaposlenima i putnicima
 • literatura obezbeđena i uključena u školarinu
 • polaznicima NKT kurseva se odobrava popust
 • omogućavaju dobijanje Licence za izvođenje radova

Zainteresovanost polaznika NKT kurseva inicirala je otvaranje Specijalističkih strukovnih studija iz oblasti Komunikacionih tehnologija (KT). Ove studije pripadaju studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije. Školske 2009/2010. godine ove studije su akreditovane od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a 2013. godine su reakreditovane. 

Studije traju 1 godinu (dva semestra).

Pravo na upis imaju svi kandidati koji su tokom školovanja stekli najmanje 180 ESPB bodova i četvorogodišnju srednju školu. Studenti koji su završili studije po starom programu (npr. Viša škola) mogu da prođu kroz proces vrednovanja studijskog programa (za više informacija obratite se direktno koordinatoru studija).

Nakon završenih studija kandidat dobija zvanje Specijalista strukovni inženjer elektrotehnike i računarstva.

Ove studije su jedan od uslova za dobijanje Licence Inženjerske komore Srbije: Odgovorni izvođač, sa specijalističkim strukovnim studijama, telekomunikacionih radova u zgradama (objektima) – 753.

Nastavni plan

Studije Komunikacione tehnologije pripadaju studijskom programu Energetika, elektronika i telekomunikacije (EET). Nastavni plan EET studijskog programa obuhvata predmete i sa drugih "smerova", a podrazumeva 2 obavezna predmeta, 4 izborna predmeta, stručnu praksu i specijalistički rad. Prilikom upisa svakom kandidatu se određuje savetnik koji ga usmerava pri izboru predmeta, stručne prakse i specijalističkog rada.

U praksi, kandidat koji upiše studije Komunikacione tehnologije ima obavezu da bira i polaže 5 od 12 izbornih predmeta. Predmeti su NKT kursevi sa donekle izmenjenim naslovima. Šesti po redu, obavezan predmet "Odabrana poglavlja iz informacionih tehnologija", kandidat polaže u vidu semestralnog rada ili kroz jednosemestralni kurs "C++ programiranje" ili kroz jednosemestralni kurs "JAVA programiranje". U toku studija organizuju se posete telekomunikacionim kompanijama. Stručna praksa se ocenjuje, a kandidati koji su zaposleni nisu u obavezi da je formalno obave. Posle položenih ispita, uz dodeljenog mentora, kandidat samostalno radi specijalistički rad u kome treba da obradi jednu od ponuđenih oblasti, a ukoliko je kandidat zaposlen poželjno je i da predloži rešenje komunikacionog sistema svojoj kompaniji, koristeći znanja stečena na studijama.

Za više informacija možete se obratiti direktno koordinatoru studija i NKT kurseva.

Predmeti koji se, između ostalih, nalaze u nastavnom planu EET i od kojih kandidat bira 5 koje će slušati i polagati jesu (u zagradi je dat naziv NKT kursa):

  1. Tehnologija IP komunikacija (Svet IP komunikacija)
  2. Tehnologija VoIP sistema (Tehnologija VoIP sistema)
  3. Osnove MPLS mreža (MPLS)
  4. Lokalne bežične računarske mreže (802.11 (Wi-Fi) bežične mreže)
  5. Pristupne tehnologije – DSL, KDS (Pristupne tehnologije – DSL, KDS)
  6. Optički komunikacioni sistemi (Optički komunikacioni sistemi)
  7. Javne mreže za prenos podataka (Javne mreže za prenos podataka)
  8. Tehnologija mobilnih radio-komunikacija (Mobilne radio-komunikacije)
  9. Telekomunikaciona infrastruktura elektronskog poslovanja (E kurs)
  10. Integracija računarstva i telefonije (CT kurs)
  11. Osnove ISDN mreža (Osnovni ISDN kurs)
  12. Tehnologija ISDN mreža (Napredni ISDN kurs)
  13. *Upravljanje informaciono-komunikacionim mrežama (*Upravljanje informaciono-komunikacionim mrežama) (* – u pripremi)

Konkurs i upis na studije

Fakultet tehničkih nauka (FTN) objavljuje konkurs za upis na specijalističke strukovne studije. Kandidati se prijavljuju na studije u studentskoj službi za strukovne studije FTN-a (prizemlje Nastavnog bloka FTN, kod lifta). Spisak potrebne dokumentacije nalazi se u konkursu. Za više informacija možete se obratiti direktno koordinatoru studija. Dokumenta koja se odnose na specijalističke strukovne studije:

Finansijske obaveze

 • Školarina – 150.000 din.
  • uključuje literaturu,
  • može da se plati u 4 rate,
  • kandidati koji su pohađali NKT kurseve, shodno broju kurseva, imaju mogućnost umanjenja školarine.
 • Prijava i odbrana specijalističkog rada – plaća se kada se steknu uslovi za odbranu rada prema cenovniku FTN. Trenutna cena je 75.000 dinara.

Više informacija ...

Za više informacija o specijalističkim i master studijama obratite se direktno koordinatoru studija.

... MASTER studije ...

Usvojenim izmenama zakona o visokom obrazovanju u septembru 2014. god. u obrazovni sistem Republike Srbije uvedene su Master strukovne studije. Nacionalni savet za visoko obrazovanje Republike Srbije u oktobru 2016. god. usvojio je odgovarajuće standarde i kriterijume za akreditaciju Master strukovnih studija.

Katedra za telekomunikacije i obradu signala Fakulteta tehničkih nauka pripremila je dokumentaciju za akreditaciju Master strukovnih studija iz oblasti "Informaciono-komunikacione tehnologije". U planu je bilo da se dokumentacija preda u novembru 2017. god, kako bi ovaj program mogao startovati školske 2018/2019. Međutim, usvajanjem novog Zakona o visokom obrazovanju u oktobru 2017. god, ovaj proces je odložen za godinu dana. Trenutno se planira podnošenje dokumentacije u novembru 2018. god. i startovanje studijskog programa u oktobru 2019. god.

Planira se da Specijalističke strukovne studije "Komunikacione tehnologije" budu kompatibilne sa budućim Master strukovnim studijama i da se studentima Specijalističkih strukovnih studija "Komunikacione tehnologije" omogući nastavak studiranja na Master strukovnim studijama "Informaciono-komunikacione tehnologije".

Za više informacija o master studijama obratite se direktno koordinatoru studija.