E kurs (Elektronsko poslovanje)

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (10 časova)
Demonstracija –
bank-by-phone aplikacija
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (200 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs
 – Prijava na kurs

04 CT-kurs korica

E kurs (Elektronsko poslovanje) daje prikaz mogućnosti poslovanja na Internetu sa posebnim osvrtom na tehnološke i sigurnosne aspekte poslovanja na Webu.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako funkcionišu ATM, POS i telebanking sistemi?
 • Kako se vrši on-line plaćanje na Internetu?
 • Kako se obezbeđuje zaštita elektronske trgovine?
 • Kako funkcionišu SSL i SET protokoli?
 • Zašto smart tehnologija toliko obećava?
 • Šta koči velike promene koje donosi elektronski novac?
 • Kako funkcioniše m-commerce?
 • Kako se dobija digitalni sertifikat i račun na Internetu?
 • Kakvi softverski alati su na raspolaganju?

Kurs je namenjen

 • menadžerima, bankarima i inženjerima u preduzećima koja koriste elektronske oblike poslovanja i komunikacija,
 • tehničarima koji održavaju sisteme elektronskog poslovanja,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast elektronskog poslovanja.

Cena

17.390 dinara + PDV
15.650 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
13.040 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program E kursa

 1. Uvod u elektronsko poslovanje i elektronsku trgovinu
  • Tipične relacije u elektronskoj trgovini
  • Platne kartice i elektronski platni promet
  • Automatizacija finansijskih transakcija
  • ATM i POS
  • Kućno i Internet bankarstvo
 2. Infrastruktura elektronskog poslovanja
  • Komunikacione mreže
  • Poslovni informacioni sistemi i Internet
  • EDI standardi
  • SWIFT i ACH
 3. Bezbednost elektronskog poslovanja
  • Kriptografski algoritmi
  • Simetrični i asimetrični šifarski sistemi
  • Infrastruktura sistema s javnim ključevima – PKI
  • Digitalni potpis i sertifikat
  • Bezbednosni standardi i protokoli – SSL i IPSec
  • EFT
 4. Sistemi elektronskog plaćanja
  • Procedure off-line i on-line elektronskog plaćanja
  • iKP (IBM) protokol
  • SET (Visa i Master Card) protokol
  • CyberCash
 5. Novi instrumenti i transakcioni mehanizmi na Internetu
  • Inteligentne (smart) kartice
  • Elektronski novac
  • Mikro-plaćanja
 6. M-commerce
  • Generatori razvoja mobilne trgovine
  • SMS, POS, WAP, GPRS i UMTS u mobilnoj trgovini
  • M-commerce servisi i aplikacije
 7. Poslovanje na Internetu
  • Modeli poslovanja na Internetu
  • Namene Web sajtova
  • Izgradnja odnosa sa kupcima
  • Projektovanje i razvoj Web sajta
 8. Otvaranje prodavnice na Webu
  • Otvaranje bankarskog računa za trgovinu na Internetu
  • Softverski alati za izgradnju prodavnica na Webu
  • Dobijanje digitalnog sertifikata
 9. Perspektive elektronske trgovine i poslovanja na Webu
  • Stanje u Srbiji i regionu
  • Trendovi u svetu