Javne mreže za prenos podataka

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (10 časova)
Pisani materijal 
svaki polaznik dobija štampani materijal (270 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs 
Prijava na kurs

08_JMPP_korica.jpg

Javne mreže za prenos podataka omogućavaju povezivanje udaljenih destinacija. Vremenom ove mreže evoluiraju i pojavljuju se nova rešenja. Ovaj kurs akcenat stavlja na Frame Relay mrežu i X.25 tehnologiju koja je prethodila FR mreži. Posebno se bavi i VPN (Virtual Private Network) servisom.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako izgleda mreža za prenos podataka?
 • Kako se prenose podaci komutacijom kola i komutacijom paketa?
 • Šta je to PVC i SVC?
 • Kako funkcioniše X.25 mreža i koji su elementi X.25 mreže?
 • Koji su nedostaci X.25 mreže?
 • Kako izgleda i kako funkcioniše Frame Relay mreža?
 • Kako se pristupa Frame Relay mreži?
 • Koji se servisi mogu uspostaviti preko Frame Relay mreže?
 • Kako se prenosi govor preko Frame Relay mreže
 • Kakvo je stanje mreža JUPAK 1 i JUPAK 2?
 • Šta je to virtualna privatna mreža, VPN?
 • Koje su moguće realizacije VPN mreže?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast javnih mreža za prenos podataka.

Cena

18.960 dinara + PDV
17.070 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
14.220 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Javne mreže za prenos podataka

 1. Uvod u mreže za prenos podataka
  • Komutacija kola, paketa, ramova, ćelija
  • OSI referentni model
  • Primeri komunikacionih protokola
  • Arhitektura mreže
  • Mrežna oprema
 2. X.25 mreža
  • Struktura X.25 mreže
  • Pristup X.25 mreži
  • Servisi X.25 mreže i adresiranje
  • Protokoli u X.25 mreži
  • JUPAK 1 – “Telekom Srbija” A.D.
 3. Frame Relay mreža
  • Frame Relay servisi
  • Pristup FR mreži i FR terminali
  • Frame Relay standardi (CIR, DLCI, FECN, BECN, ...)
  • Enkapsulacija multiprotokola
  • Frame Relay komutacija
  • Upravljanje Frame Relay mrežom
  • Multilink Frame Relay
  • Frame Relay fragmentacija
  • Prenos govora preko FR-a – VoFR
  • Povezivanje LAN-ova preko FR-a
  • Međusobni rad mreža (SNA, ATM, MPLS, DSL)
  • Sigurnost podataka i kvalitet servisa u FR mrežama
  • Planiranje FR mreže
  • JUPAK 2 – “Telekom Srbija” A.D.
 4. Osnove Virtuelne privatne mreže – VPN
  • IP virtuelne mreže
  • Realizacije VPN-a i mogući problemi
  • VPN – Frame Relay, MPLS
  • SMIN (Serbian Multiservice Internet Network) “Telekom Srbija” A.D.