Mobilne radio-komunikacije

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (10 časova)
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (280 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs 
Prijava na kurs

03 MRK-1 korica

Kurs predstavlja kompilaciju tema koje se odnose na mobilne radio komunikacije. Akcenat je stavljen na GSM sisteme i sisteme naredne generacije mobilne telefonije. Takođe, treba istaći teme satelitski sistemi i GPS.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako rade funkcionalni sistemi veza i TETRA?
 • Iz čega se sastoje i kako rade GSM sistemi?
 • Kako rade DECT i Radio LAN?
 • Kako se ostvaruje veza preko satelita?
 • Čemu služi i kako radi GPS sistem?
 • Šta je to 3G?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem komunikacionih veza sistema,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast mobilnih radio-komunikacija.

Cena

15.800 dinara + PDV
14.220 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
11.850 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Mobilne radio-komunikacije

 1. Uvod – Perspektive radio-komunikacija
  • Istorijski pregled razvoja telekomunikacija
  • Ključne tehnologije za razvoj telekomunikacija
  • Mobilne radio-komunikacije
 2. Funkcionalni sistemi radio-veza
  • Osnovni principi na kojima su zasnovani funkcionalni sistemi radio-veza
  • Osnovne komponente funkcionalnih sistema radio-veza
  • Osnovne konfiguracije funkcionalnih sistema radio-veza
  • Realizacija i održavanje funkcionalnih sistema radio-veza
 3. Radio-sistemi sa trankingom
  • Analogni PMR i PAMR sistemi sa trankingom
  • Digitalni sistemi sa trankingom – TETRA
 4. Javni ćelijski mobilni sistemi - GSM
  • Uvod u mobilnu javnu telefoniju
  • Ćelijska struktura mobilnih sistema
  • Javni zemaljski ćelijski mobilni sistemi
  • Druga generacija javnih ćelijskih mobilnih sistema
 5. Bežični DECT
  • Osnovne karakteristike DECT sistema
  • Planiranje radio-polja DECT sistema
  • Proračun saobraćajnih parametara
  • Realizacija DECT sistema u okviru jedne firme
  • Veza DECT sistema i mobilne telefonije
 6. Radio-LAN
  • Karakteristike radio-prenosa
  • Projektovanje radio-LAN-a
  • Primene radio-LAN-a
 7. Satelitske komunikacije
  • Uvod u satelitske komunikacije
  • VSAT sistem (DirecPC)
  • Globalni javni mobilni telekomunikacioni servisi (Globalstar)
  • BSS – Širokopojasni satelitski servisi
 8. GPS – Globalni sistem za pozicioniranje
  • Opšti pregled
  • GPS servisi za pozicioniranje
  • Diferencijalni GPS
  • GPS prijemnici
 9. Treća generacija (3G) javnih mobilnih sistema - UMTS
  • Univerzalni mobilni telekomunikacioni sistem
  • Radio-tehnologije za javne mobilne sisteme 3G (WCDMA i TD-CDMA)