Optički komunikacioni sistemi

Trajanje – dva dana
Predavanje – PowerPoint prezentacije (11 časova) i video prezentacije sa primerima iz prakse
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (260 strana)
Termin održavanja – Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs Prijava na kurs

07_OPTIKA_korica.jpg

Kurs obuhvata fundamentalne pojmove vezane za funkcionisanje optičkih sistema prenosa, kao i detaljan uvid optičke tehnologije koje dominiraju kada je u pitanju globalna informaciono/telekomunikaciona infrastruktura.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Kako vlakno provodi svetlost?
 • Koji tipovi optičkih vlakana postoje i kako pravilno izabrati vlakna?
 • Koji su moderni načini optičkog kabliranja?
 • Tipovi i principi merenja na optičkoj instalaciji?
 • Zašto je SDH mreža kvalitetnije rešenje u odnosu na PDH prenos?
 • Može li WDM link na standardno G.652 monomodno vlakno?
 • Kada se isplati WDM instalacija?
 • Da li je 10G Ethernet kompatibilan sa 100MB Ethernetom?
 • Da li je potrebno posebno kabliranje za 1GB/10GB Ethernet?

 Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast optičkih komunikacija.

Cena

18.960 dinara + PDV
17.070 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
14.220 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Optički komunikacioni sistemi

 1. Elementi optičkih sistema prenosa
  • Pojam i značaj optičkih telekomunikacija
  • Priroda svetlosti
  • Osnove prostiranja
  • Pojam moda
  • Tipovi optičkih vlakana
  • Nelinearni efekti u vlaknu
  • Pregled karakteristika optičkih vlakana
  • Izvori svetlosti
  • Detektori svetlosti
  • Druge optičke komponente
 2. Kablovi, kablovski pribor i alat
  • Konstrukcija optičkih kablova
  • Optički konektori
  • Spajanje i sečenje optičkih vlakana
  • Kablovski pribor
  • Instalacije kablova nove generacije
 3. Merenja i testiranja optičkih instalacija
  • Merenja karakteristika optičkih vlakana
  • Merenje karakteristika izvora i detektora svetlosti
  • Merenje kvaliteta prenosa
 4. Savremeni optički telekomunikacioni sistemi
  • SDH sistem
  • WDM i DWDM sistemi
  • LAN/MAN tehnologija – Gigabitski Ethernet