Osnovni ISDN

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (11 časova)
Demonstracija 
– prikaz ISDN opreme za Bazni pristup (NT1, TE, PC adapter, itd)
Pisani materijal – svaki polaznik dobija štampani materijal (180 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs
 – Prijava na kurs

01_O-ISDN_korica.jpg

ISDN (Integrated Services Digital Network), digitalna mreža sa integrisanim servisima, predstavlja prvu mrežu koja je pokušala da objedini servis telefonije i prenos podataka. Osnovni ISDN kurs daje prikaz arhitekture ISDN mreže, Baznog i Primarnog pristupa. Pored ovoga, objašnjava kako se koriste ISDN servisi.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Šta je to ISDN i kako izgleda arhitektura ISDN sistema?
 • Šta je to bazni (BRA), a šta primarni (PRA) pristup?
 • Koji se uređaji mogu priključiti na ISDN pristupe?
 • Koji su servisi koje ISDN nudi korisnicima?
 • Kakvo je stanje ISDN-a u svetu, Srbiji i Republici Srpskoj?
 • Šta je to B-ISDN, odnosno ATM?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na poslovima telekomunikacija ili vode računarske centre sa razgranatom strukturom veza između više objekata,
 • tehničarima koji se bave razvođenjem i instalacijom tf sistema i veza.

Cena

15.800 dinara + PDV
14.220 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
11.850 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program Osnovnog ISDN kursa

 1. Uvod i osnovni pojmovi o ISDN-u
  • Osnovna terminologija
  • Koncept (principi, ciljevi, prednosti)
  • Signalizacija u ISDN-u (DSS1 i SS7)
 2. Arhitektura ISDN
  • Model arhitekture ISDN
  • Referentna konfiguracija
  • ISDN centrale i interfejsi
 3. Bazni pristup (2B+D)
  • Korisnički interfejs
  • ITU-T i ETSI standardi i preporuke
  • B i D kanal, S0 magistrala
  • Oprema za bazni pristup: ISDN NT1, NT+TA
 4. Primarni pristup (30B+D)
  • Korisnički interfejs
  • ITU-T i ETSI standardi i preporuke
  • H kanali, S2M priključak, ISDN NT1
  • Kućne telefonske centrale - ISPBX
 5. Priključenje na ISDN
  • ISDN kućne telefonske centrale
  • Krajnji uređaji
  • ISDN terminalni adapteri
 6. Službe ISDN-a
  • Definisanje i podela službi u ISDN
  • Službe nosioci
  • Teleslužbe
  • Dodatne službe
 7. Kućne ISDN telefonske centrale (ISPBX)
  • Kućne ISDN centrale (Alcatel, Bosch, Ericsson…)
  • Networking (umrežavanje centrala)
 8. Računarska oprema sa ISDN mogućnostima
  • Osnovna oprema (habovi, svičevi, bridževi, ruteri)
  • Osnove rutiranja i ruteri
  • Pristup Internetu
 9. Stanje u Svetu, Srbiji i Republici Srpskoj (samo u priručniku kursa)
  • Stanje u Evropi i SAD
  • Ekonomski pokazatelji i tarifna politika
  • Optičke veze i ISDN u Srbiji
  • Uslovi i cena priključenja kod “TELEKOM Srbija” AD
  • Optičke veze i ISDN u Republici Srpskoj
 10. Zaključak
  • Šta dalje, budućnost (B-ISDN sa ATM-om), a kod nas?
  • Diskusija