Pristupne tehnologije – DSL, KDS

Trajanje – dva dana
Predavanje – PowerPoint prezentacije (12 časova)
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (270 strana)
Termin održavanja – Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs Prijava na kurs

09 DSL korica

Digitalna pretplatnička linija (DSL) i kablovski distributivni sistemi (KDS) omogućavaju širokopojasni pristup korisnika na Internet i druge mreže. Pored ovih tehnologija, do korisnika sve češće dolazi i optičko vlakno ili direktno ili u neposrednu blizinu (FTTx). Ovaj kurs obrađuje žične pristupne tehnologije sa akcentom na DSL i KDS tehnologiju, a daje osvrt na optiku u pristupu i odvezivanje pretplatničke petlje.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Koje modulacije se koriste u pristupnoj mreži?
 • Šta su i za čega se koriste iznajmljene linije?
 • Kako radi voiceband modem?
 • Kako radi digitalna pretplatnička linija – DSL?
 • Šta je to DSLAM i kako se povezuje na različite tehnologije prenosa?
 • Kako se prenosi govor i video preko DSL-a?
 • Šta je kablovski distributivni sistem?
 • Šta je HFC mreža?
 • Kako se optika uvodi u pristupnu mrežu?
 • Šta je "odvezivanje pretplatničke petlje – ULL"?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • korisnicima DSL i KDS pristupa,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast pristupnih tehnologija.

Cena

18.960 dinara + PDV
17.070 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
14.220 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Pristupne tehnologije – DSL, KDS

 1. Uvod
  • Modulacije
  • Sinhronizacija
  • Ekvalizacija
  • Eho
 2. Iznajmljene linije
  • Analogne
  • Digitalne
 3. Voiceband modemi
  • Telefonski kanal
  • Standardi za voiceband modeme
 4. DSL - digitalna pretplatnička linija
  • Tehnologija i tipovi DSL-a
  • DSLAM (DSL Access Multiplexer)
  • Problemi DSL tehnologije
  • ATM, FR i IP over DSL
  • Voice & Video over DSL – VoDSL
  • Sigurnost DSL-a
 5. Kablovski distributivni sistemi
  • Kablovski modemi
  • HFC mreža
  • Standardi (DVB-DAVIC i DOCSIS)
  • Telefonija preko KDS-a
  • Prikaz KDS mreža u Srbiji
 6. Optika u pristupu
  • Topologije optičkih pristupnih mreža
  • PON, APON
  • FTTx (Fiber To The x)
 7. Odvezivanje pretplatničke petlje (Unbundling Local Loop)
  • Zakonska regulativa
  • Odvezivanje pretplatničke petlje u praksi
  • Problemi odvezivanja pretplatničke petlje