Svet IP komunikacija

Trajanje – dva dana
Predavanje 
– PowerPoint prezentacije (10 časova)
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (220 strana)
Termin održavanja 
Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs 
Prijava na kurs

06_SvetIP_korica.jpg

TCP/IP protokol stek predstavlja osnovu Interneta i savremenih računarskih i telekomunikacionih mreža. IP mreže se konstantno nadograđuju novim mehanizmima u cilju zadovoljenja potreba korisnika. IP mreže su veoma fleksibilne u pogledu servisa koji se preko njih mogu ostvariti. Ovaj kurs daje osnove TCP/IP protokol steka i nekih najčešće korišćenih aplikacija.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Šta je to Internet? Šta je to soket?
 • Kako se povezuju LAN-ovi različitih mrežnih protokola?
 • Zašto nam je potreban IP protokol?
 • Kako se vrši rutiranje podataka na Internetu?
 • Kada koristiti TCP, a kada UDP protokol?
 • Kako telefonirati preko IP mreže i kolike su uštede?
 • Šta je sve potrebno za IP telefoniranje?
 • Šta utiče na kvalitet IP telefonije?
 • Šta je Voice Portal?
 • Koliko je elektronska trgovina bezbedna?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast telekomunikacionih i računarskih servisa.

Cena

17.390 dinara + PDV
15.650 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
13.040 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Svet IP komunikacija

 1. TCP/IP protokol stek
  • Terminologija i osnovni pojmovi
  • Osnovne klase servisa
  • Razlozi uvođenja TCP/IP protokol steka
  • TCP/IP arhitektura
  • Internet adrese
  • Osobine IP-a
  • ARP protokol
  • ICMP protokol
  • Rutiranje u IP mrežama
  • DNS
  • Protokoli transportnog nivoa
  • Osobine UDP-a
  • TCP
 2. VoIP
  • Prenos govora komutacijom kola
  • Prenos govora komutacijom paketa
  • Oprema za IP telefoniju (PC, IP telefon, telefonski hab, VoIP softver, VoIP server, ...)
  • LAN i IP telefonija
  • Topologija VoIP sistema
  • Kvalitet usluga
  • VoIP standard – H.323
  • Primena VoIP
  • Proizvodi i tržište
  • Prednosti primene IP telefonije
 3. Kontakt centri
  • Evolucija pozivnih centara
  • Pozivni centri sa Web tehnologijom
  • Voice Portals (Govorni Web)
 4. Elektronska trgovina
  • Sistemi i mehanizmi on-line plaćanja
  • Kriptozaštita elektronskih transakcija
  • Internet bankarstvo