Tehnologija VoIP sistema

Trajanje – dva dana
Predavanje – PowerPoint prezentacije (13 časova)
Pisani materijal 
– svaki polaznik dobija štampani materijal (380 strana)
Termin održavanja – Termini održavanja kurseva
Prijava na kurs Prijava na kurs

13_VoIP_korica.jpg

VoIP (Voice over IP), prenos govora preko IP mreža, predstavlja naziv za tehnologiju koja je danas veoma aktuelna, jer pruža velike prednosti korisnicima. VoIP je naziv za tehnologiju koja mrežu koja je prvenstveno namenjena za prenos podataka koristi za prenos servisa telefonije.

Kurs daje odgovore na pitanja

 • Zašto prenositi govor preko IP mreža?
 • Kako uspostaviti poziv preko VoIP mreže?
 • Koji se sve protokoli koriste za uspostavljanje VoIP servisa?
 • Kako se može ostvariti kvalitet servisa u VoIP mrežama?
 • Koji su osnovni koncepti projektovanja VoIP mreže?
 • Koje su prednosti IP PBX sistema?
 • Kakva je perspektiva VoIP tehnologije?

Kurs je namenjen

 • poslovnim ljudima koji učestvuju u donošenju investicionih odluka o izgradnji telekomunikacione infrastrukture,
 • inženjerima koji rade na telekomunikacionim i računarskim mrežama,
 • tehničarima koji se bave instalacijom i održavanjem sistema komunikacionih veza,
 • nastavnom osoblju osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja koji se bave temama telekomunikacija i računarstva,
 • kao i svim ostalim koji su zainteresovani za oblast telekomunikacionih i računarskih servisa.

Cena

22.120 dinara + PDV
19.910 dinara + PDV za prijave 14 dana pre utvrđenog termina
16.590 dinara + PDV po polazniku za grupu od 20 polaznika

Program kursa Tehnologija VoIP sistema

 1. Uvod
  • Osnove tradicionalnih telefonskih mreža
  • Signalizacija u telefonskim mrežama
  • Tehnologije telekomunikacionih mreža
 2. Zašto i kako VoIP?
  • Zašto prenositi govor preko IP mreža?
  • Kako uspostaviti poziv preko VoIP mreže?
 3. TCP/IP, RTP/RTCP
  • Standardi Interneta
  • Internet protokol - IP
  • TCP/UDP
  • RTP/RTCP
  • IP multikasting
 4. Kodovanje govora
  • Priroda i kvalitet govora
  • Digitalizacija govora
  • Tehnike kodovanja govora
  • Odabir tehnike kodovanja govora
 5. H.323 protokol
  • Uvod u H.323
  • Karakteristike elemenata H.323 sistema
  • H.323 signalizacione procedure
  • Zašto H.323?
 6. SIP
  • Uvod i elementi SIP mreže
  • SIP adrese i SIP poruke
  • Osnovne SIP signalizacione procedure
  • SDP
  • SIP ekstenzije
  • SIP i QoS, PSTN, H.323
 7. MGCP i MEGACO/H.248
  • MGCP
  • Uspostava poziva MGCP protokolom
  • MEGACO/H.248
  • Uspostava poziva MEGACO protokolom
 8. VoIP i SS7
  • Osnovni pojmovi SS7 signalizacije
  • SIGTRAN
  • SCTP
  • Adaptacioni nivoi
 9. Kvalitet servisa u VoIP mrežama
  • Parametri kvaliteta servisa
  • Rešenja za ostvarivanje kvaliteta servisa – RSVP, DiffServ, MPLS
 10. Dizajn VoIP mreže
  • Uvod
  • Dizajnerski kriterijumi
  • Izbor proizvodaca opreme
  • Predvidanje saobracaja u mreži
  • Položaj cvorova i zahtevi za propusnim opsegom
 11. NGN
  • Prelazak na NGN arhitekturu
  • Arhitektura NGN mreže
  • Prakticna realizacija NGN mreže
 12. IP PBX
  • Tipovi IP PBX-a
  • Osobine IP PBX-a
  • DKTC UNS-a
 13. VoIP, da ili ne?
  • Stanje VoIP tržišta
  • IP PBX, da ili ne?
  • Regulativa u oblasti VoIP-a